United Knowledge

United Knowledge organiseert en realiseert internetprojecten in de publieke sector. Wij combineren bestuurlijke kennis met een degelijke en servicegerichte uitvoering van ICT-projecten op basis van open source technologie.

VNG Team Informatiesamenleving speelt simulatie over essenties Omgevingswet

5 mrt.

Tussen de Regels is een simulatiespel over de essenties van de Omgevingswet

VNG Team Informatiesamenleving speelt simulatie over essenties Omgevingswet

In samenwerking met de Kafkabrigade ontwikkelde United Knowledge de simulatie Tussen de Regels over de essenties van de nieuwe Omgevingswet. De simulatie is gebaseerd op onderzoek van de Kafkabrigade naar de barrières voor (groene) innovatie in samenspraak met betrokken ministeries, regionale overheden, omgevingsdiensten en ondernemers. Het is spel is enthousiast ontvangen bij het team informatiesamenleving van de VNG.

Team Landelijke Aanpak Adreskwaliteit ontdekt aanpak fraude met simulatie

22 sep.

De Ketensimulator is een serious game waarin je de effecten van samenwerking met ICT direct ervaart.

Vandaag speelt PBLQ voor het team van de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit de Ketensimulator. De Ketensimulator is een serious game waarin je de effecten van samenwerking met ICT direct ervaart. Het maakt zo zichtbaar en voelbaar wat de motieven zijn voor ketensamenwerking, wat de mogelijkheden zijn van de basisregistraties bij het bestrijden van fraude en hoe samenwerking met ICT kan bijdragen aan een betere dienstverlening.

Het bijzondere van de Ketensimulator is dat het mogelijk is veilig te experimenteren met mogelijke samenwerkingsvormen. In de pauze kunnen deelnemers de samenwerking opnieuw vormgeven en de toegang tot verschillende onderdelen van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) opnieuw inrichten. In de nieuwe ronde wordt het succes van een nieuwe werkwijze live zichtbaar in termen van gegevenskwaliteit.

Vandaag speelt PBLQ de simulatie met een evaluatiekader gericht op samenwerking. Er zijn diverse didactische kaders beschikbaar en complementaire teaching cases gebaseerd op de (Nederlandse) praktijk, ook over de andere kant van samenwerking met ICT: wanneer gaat het mis en waarom?

Wat is waarheid op het web?

11 jun.

Dinsdag 10 juni 2014 werd voor het eerst een computer aangezien voor een mens. De computer werd “Eugene Goostman” genoemd en Eugene wist een onafhankelijke jury in meer dan 30% van de tijd te misleiden.

Wat is waarheid op het web?

Dit is een belangrijk keerpunt. Blijkbaar is het vanaf nu mogelijk met online en realtime communicatie mensen de indruk te geven met een ander mens te spreken, terwijl dit niet zo is. Wat waarheid is op het web, wordt nog moeilijker waar te nemen.


Fake websites
In 2001 wisten twee mannen, Jacques Servin en Igor Vamos samen bekend als de Yes-men, de halve wereld te misleiden door de website van de Wereldhandelsorganisatie na te maken. Op deze fake website, presenteerden ze een wereldhandelsorganisatie zoals zij die graag zagen. Een ludieke manier van actievoeren die ze 'identiteitscorrectie' noemden. De website werd in veel gevallen voor echt aangezien en de makers uitgenodigd als waren ze vertegenwoordigers van de wereldhandelsorganisatie. Dit fenomeen noemen we 'website spoofing'. Het kan worden ingezet om kritiek te leveren op de organisatie achter de orginele website, zoals in dit voorbeeld. Het kan ook worden ingezet voor frauduleuze doelen, zoals we vaker hebben gezien met websites van banken. Dit kan uiteraard ook uw organisatie overkomen. [Hoe voorkom ik dat iemand mijn website namaakt en zich voordoet als mijn organisatie?]

United Knowledge en Oqapi software gaan samen

13 sep.

United Knowledge en Oqapi software gaan fuseren. De bedrijven uit Amsterdam en Delft werken al tien jaar intensief samen, onder meer in de open source communities waarin beiden actief zijn. De nieuwe onderneming heet United Knowledge.

United Knowledge en Oqapi software gaan samen

United Knowledge is vooral bekend van zijn werk voor landelijke overheden. De eerste implementatie van de rijkshuisstijl werd door United Knowledge gerealiseerd en meer recent maakte United Knowledge een responsive variant van de rijkshuisstijl, waardoor deze geschikt wordt voor tablets en mobiele telefoons.

Oqapi verhoogt de productiviteit van front-offices, door formulieren te vervangen door apps. Ook is Oqapi één van de belangrijke krachten achter de WebGUI Content Engine – een van de bekende open source content management systemen (cms). En voor diverse content management systemen maakte Oqapi de onderdelen voor elektronisch betalen.

Joeri de Bruin van Oqapi software zal de nieuwe combinatie leiden. Arjan Widlak, eigenaar van United Knowledge, zal zich als directeur overheid richten op de sector waarin United Knowledge altijd sterk was.

Het nieuwe United Knowledge gaat daarnaast een samenwerking aan met Procolix in Delft, om samen de dienstverlening op het vlak van hosting en beheer op te kunnen schalen en omvang en kwaliteitsniveau.

De drie ondernemingen betrekken in februari gezamenlijk een nieuwe kantoorruimte in Delft. Het nieuwe United Knowledge opereert nu vanaf het Delfttechpark.

Woordenboek

Informatie over specifieke onderwerpen.

Moderatie

11 jun.

Iedere online discussie heeft een moderator nodig, zoals een normaal debat een debatleider heeft.

Online discussies vragen net als gewone debatten om een debatleider. We noemen dat een moderator. We onderscheiden technische moderatie en inhoudelijke moderatie. In elk geval heeft een online discussie technische moderatie nodig. Iemand die oplet dat iedereen bij het onderwerp blijft, zich netjes gedraagt naar elkaar en dergeiljke. Een inhoudelijk moderator stelt ook vragen, vraagt mensen die minder participeren om reacties en ontdekt en passant ook of mensen wel zijn wie ze zeggen te zijn.

SSL of PKI certificaat

11 jun.

Om betrouwbaar te communiceren over internet kan het van belang zijn dat bezoekers zeker weten dat de website die ze bezoeken ook daadwerkelijk uw website is.

Met een SSL certificiaat, of voor de overheid een PKIoverheid certificaat, is het mogelijk om een website te indentificeren. Een vertrouwde derde partij laat via uw browser weten welke organisatie er achter de website zit. U ziet dat door een groen slotje linksboven in de locatiebalk. U kunt dit in elk geval van de website van uw bank. U kunt hierop klikken en zien dat de website daadwerkelijk van uw bank is en wie het is die u dit garandeert.

Een SSL certificaat of een PKIoverheid certificaat kan door United Knowledge op uw website worden geïnstalleerd.

Volg ons op Twitter!

@UnitedKnowledge

Wat doen wij?

ICT speelt een sleutelrol bij het versterken van de participatie, het verbeteren van de dienstverlening én het realiseren van besparingen. United Knowledge draagt daaraan bij met onderzoek en advies, maar vooral met de praktische uitvoering daarvan.

Meer weten?

Bent u geïnteresseerd in e-participatie, serious games of web content management? Bel +31 (0) 15 750 1098 of mail ons. Wij leggen u graag uit wat we voor u kunnen betekenen.